Precízne elektrické náradie

Image

V tejto časti sa nachádza kolekcia náradia MICROMOT. Toto náradie bolo vyvinuté ako ucelený súbor náradia na jemnú a presnú prácu. Nájdete tu všetko čo potrebuje dobrá dielňa. Malé, ľahké a výkonné náradie umožňuje opracovať drobné a jemné časti, ako aj väčšie celky. Časti náradia sa dajú medzi sebou rôzne kombinovať a náradie sa dá upnúť do vŕtacích a frézovacích stojanov. S touto kolekciou dokážete opracovať prakticky čokoľvek.

     Sústruhové a frézovacie systémy  Séria HOBBY stolových zariadení
 Ručné náradie 12V  Ručné náradie 230V  Sústruhové a frézovacie systémy  Séria HOBBY stolových zariadení
 Séria poloprofesionálnych zariadení  Systémové príslušenstvo  Nástrojové príslušenstvo  Ostatné zariadenia
 Séria poloprofe-sionálnych zariadení  Systémové príslušenstvo  Nástrojové príslušenstvo  Ostatné zariadenia

   

BFW 40/E    
              Fréza BFW 40/E   AKU náradie